LOADING...

Mostar - Bosna i Hercegovina

Mostar je podignut u cvjetnoj i vino-rodnoj dolini rijeke povezujući sma-ragdne, grebenaste obale Neretve.  Mediteranska klima činila ga je drugim najtoplijim gradom u Evropi odmah iza Atine, najtoplijim gradom u bivšoj Jugoslaviji a danas u Bosni i Hercegovini sa najvećim brojem sunčanih i vedrih dana. Plodna po-lja se protežu duž cijelog toka Neretve i bogata su zasadima smokava, kivija, grejpa, vinove loze pa čak i mandarinama i limunom. Njegovu blagu klimu štite planine Velež, Čabulja i Hum.

Nastao je oko Starog mosta koji je podignut 1566. godine u blizini ne-kadašnjeg lančanog mosta. Iz tog razdoblja i kasnije ostali su vrijedni spomenici kulture. Dan osnivanja grada Mostara vezan je uz izgradnju dvije kule, sredinom XV vijeka u do-ba hercega Stjepana koje su služile u odbrambene svrhe ali  i za čuva-nje nekadašnjeg visećeg drvenog mosta. Izgrađene su za vrijeme herceg Stjepana, po kome je jedna od njih i dobila ime. I prvi pisani spomen Mostara vezan je uz ove dvije kule. Du-brovački izvještaj od 3. aprila 1452. opisuje kako se Vladislav Hercegović pobunio protiv oca Stjepana, otevši mu neke posjede. U izvještaju stoji: "ha preso quello di ... Blagay et do castelli al ponte de Neretva (uzeo je ... Bla-gaj i dvije utvrde na mostu na Neretvi). Mostar je u to vrijeme bio bitna stra-teška tačka čije jezgro  je predstavljao lančani most preko Neretve na mje-stu gdje je rijeku bilo najlakše premostiti, te jake kule uz taj most, sa malenim naseljem oko tog  jezgra.

Dolaskom austro-ugarske uprave u ove krajeve zatečeno zanatstvo i specifične društvene odnose zamje-njuje industrijsko doba i grad doži-vljava intenzivnu graditeljsku akti-vnost. Šetajući Mostarom ustvari šetamo kroz vrijeme. Prastare zidine pripovijedaju vječne bajke o tome kako je nekad bilo.  Zanimljiva arhi-tektura i lijepo vrijeme nisu jedine odlike Mostara, on je mnogo više od toga  što su turisti prepoznali  i počeli se vraćati u njega.  Po kaldrmi starog grada ponovo hodaju posijetioci iz cijelog svijeta, kafići su puni i mladih i starih koji uživaju u svježem vazduhu u pogledima na Neretvu i okolne planine koje oduzimaju dah. Obnovljene su džamije i crkve, ponovo su otvoreni muzeji.

Možete posijetiti austro-ugarska ja-vna kupatila, šetati se mostarskim ulicama i diviti se vijekovima staroj turskoj arhitekturi, sjedeti i uživati uz bocu finog hercegovačkog crnog ili bijelog vina i udisati miris aleja me-diteranskog cvijeća koje probija sva-ko parče trave i ukrašava svaki ba-lkon. Prodavnice rukotvorina vode vas duboko u hercegovačku prošlo-st podržavajući tradiciju kvalitetne, ručno izrađene robe. Svidjeće vam se njihova ljepota i cijenit ćete vrijeme i narod koji su ugravirani i svaki poje-dinačni predmet.

Dakle isplati se otići tamo i posjetiti Stari most kao jedini spomenik  iz BiH na popisu zaštićene kulturne baštine UNESCO-a ali i stari deo Mostara u kome se nalaze i druge važne znamenitosti poput Krive ću-prije, kula oko Starog mosta, ulice Kujundžiluk, hotela "Ruže", Tabha-ne, i mnogih drugih atraktivnih lokacija pored Neretve.

Moramo priznati da nije čest slučaj da se usred centra grada vidi dolina jedne lijepe rijeke a u Mostaru, kojim teče azurna i divlja Neretva, ovo je moguće.