LOADING...

Rafting - Crna Gora

Ekskurzija za ljude koji žele ekstermni turizam ali i da uživaju u prirodnim ljepotama

Svaki rafting je dijametralno različit od bilo kog predhodnog,
ništa se ne može ponoviti dva puta, jer vodostaj stalno varira.
Jednom je BUK bio ovdje, drugi put ga tu više nema?

Vrlo jednostavno - na Tari je sve NEPONOVLJIVO!

Najdublji kanjon Evrope istovreme-no pruža uživanje u najdužem rafti-ngu u Evropi  ali i uživanje u priro-dnim ljepotama koje su sastavni dio ovog izleta jer put vodi prema Pi-vskim planinama i istoimenom je-zeru. Dionica puta kojim ćemo proći bukvalno je usječena u kamen i stijenu i prolazi kroz mnogobrojne tunele posle kojih se otvara stalno nova i drugačija panorama. Prvi suret sa Pivskim jezerom zaista je nezaboravan. Jezero je na nekim mjestima duboko preko 200 metara dok je dugo 45 km. Nalazi se u opštini Plužine i nastalo je izgradnjom hidro-elektrane Piva  1975. godine, tačnije podizanjem betonske lučne brane visine 220 metara (jedne od najviših brana tog tipa u svetu) u Mratinju mjestu udaljenom oko 10 kilometara od Šćepan Polja našeg konačnog odredišta.

Polazna tačka raftinga je Šćepan Polje, malo naselje koje se nalazi na graničnom prijelazu sa Bosnom i Hercegovinom. Ipak, ljeti je to jedno od najposjećenijih turističkih mjesta u kontinentalnom dijelu Crne Gore. Razlog tome je najzanimljiviji doži-vljaj  – splavarenje rijekom Tarom. Ranije se na rijeci Tari sprovodilo industrijsko splavarenje. Kada je 1973. godine šumska sječa bila prekinuta započeto je turističko splava-renje na drvenim splavovima. Godine 1989. su počele da se nude usluge raftinga. Rafting  se obavlja specijalnim gumenom čamcima (raftovima) koji su namijenjeni za spuštanje niz brzu i divlju vodu sa osam nezavisnih komora, dužine  pet i širine dva metra, što čini putnike bezbjednim. Čamcima upravljaju kormilari rođeni pored rijeke Tare koji poznaju sve njene ćudi, sve njene virove, brzake, bukove i limane, pa je vožnja maksi-malno sigurna.

Prema opšteprihvaćenoj klasifikaciji u svijetu privlačnosti i težine splavarenja maršrute na Tari spadaju u kategoriju  3-4 (maksimalna kategorija je 5 i u nju spada rijeka Kolorado, SAD). Rafting niz Taru koja je najveći rezervoar pitke vode u Evropi, kroz najljepši evropski kanjon zaista predstavlja doživljaj sa kojim se malo koji može porediti, doživljaj koji će izazvati erupciju adrenalina. Rijeka je najbolja za uživanje tokom jula i avgusta mjeseca kada je mirna i vodostaj mali....Tada ljudi iz cijele Evrope dolaze na Taru da se oprobaju u ovom jedi-nstvenom iskustvu. Inače, rijeka Tara je zajedno sa kanjonskom dolinom u sektoru Durmitora 1977. godine na osnovu programa čovjek i biosfera OUN uvrštena u ekološke rezervate biosfere naše planete. Izvire u vrhovima Komova i teče tokom dugim 150,5 km do sastava sa Pivom, gradeći Drinu. Probija se kroz dubok impresivan kanjon, razdvajajući dve planinske grdosije - Durmitor i Ljubišnju.

Jednodnevni doživljaj koji Vam na ovom izletu pružamo, vraća svu potrošenu energiju. Nakon dolaska do Šćepan Polja i kanjona rijeke Tare, terenskim vozilima idemo do Brštanovice - pola-zne tačke za najuzbudljiviju dionicu raftinga u Crnoj Gori gdje slijedi pri-prema za rafting i podijela opreme. Svaki učesnik je snabdjeven pojasom za spasavanje i kacigom za glavu, a u slučaju kiše i hladnoće oblače se neoprenska odijela i kišne kabanice. Odatle se ide u slatku rafting avanturu  na najljepših i najatraktivnijih 18 kilometara rijeke Tare. Baš ova dionica sa preko dvadeset svojih bukova i  brzaka predstavlja najuzbudljiviji dio rijeke. Najljepši način da oprobate sebe i svoj avanturistički duh, doživite nezaboravne trenutke i uživate u posljednjoj prašumi, bukovima, plažama i ugodnom ručku na obali rijeke.