LOADING...

Skadarsko jezero

 

Zatvorite oči i dočarajte sebi panoramu Skadarskog jezera — najvećeg  jezera na Balkanu.

Skadarsko jezero se nalazi u Zetsko - skadarskoj dolini i površinom koja zavisno od vodostaja varira oko 390 km kvadratnih predstavlja najveće jezero na Balkanu. Dvije trećine je-zera pripada Crnoj Gori dok jedna trećina pripada Albaniji. Zbog svog geografskog položaja i povoljne klime, zimi je jedno od najznača-jnijih boravišta ptica u Evropi. To je ekološko carstvo, oaza tišine i bliskog kontakta sa netaknutom prirodom gjde boravi oko 280 vrsta ptica što koje dovode ornitologe iz svih krajeva svijeta. Zaštitni znak Nacionalnog parka "Skadarsko jezero" je rijedak primerak kudravog pelikana čije je ovo jedino stanište na području Evrope. Kao značajno stanište vodenih ptica jezero je Ramsar konvencijom 1996. godine upisano u Svjetsku listu močvara od međunarodnog značaja.

Nekad je na jezeru postojao prilično razvijeni brodski saobraćaj, pa se tako pominje da "osim lađa po ovom jezeru plove i omanji parobrodi, a parabrodske stanice su: Plavnica, Vir i Skadar". Danas po jezeru plove osim ribarskih još samo turistički brodići iz kojih se najbolje može doživjeti "nakit" jezera i njegov najlepši ukras koji čini arhipelag sićušnih ostrva zvanih gorice, prosutih nedaleko od obale. Ima ih pedesetak - neka su tek hridi koje vire iz vode, ali je dobar deo dovoljno velik da nosi manastire ili tvrđave. Ostrva su niska i kamenita, obrasla lovorikom, bršljanom, divljim narom i šibljem, a zbog njih se često ima utisak da je jezero veliko kao more. Danas kao da pomalo dremaju u hladu zaborava, ali svako od njih ima svoju istoriju, na svakom postoji bar poneki ostatak starih zidina.

Istorijski gledano, razne civilizacije koje su boravile na ovom prostoru su ostavile snažan pečat u bogatom kulturno-istorijskom nasleđu ska-darskog basena tako da on obiluje brojnim arheološkim lokalitetima iz pra-istorijskog, antičkog i ranog sre-dnjeg vijeka. Poseban pečat daju manastirski kompleksi i utvrđenja koji čine najreprezentativniju grupu spomeničkog fonda na prostoru Nacionalnog parka od kojih su najpozna-tiji Žabljak iz XV vijeka - prijestonica nekadašnje Zete, Lesendro - tvrdjava na stijeni usred jezera, tvrdjava Grmozur . Među njima svakako je najstariji ostrvski manastir Starčevo koga je u XIV vijeku osnovao isposnik starac Makarije, a po kome je ostrvo kasnije nazvano Starčeva gorica.

Na obali jezera na ušću rijeka Crmnice i Orahovštice se nalazi gradić Virpazar-staro urbano jezgro, specifične arhitekture, koji je nekad bio veoma važan privredni i saobra- ćajni centar dok je danas uglavnom prepoznatljiv kao tranzitna stanica za krstarenja po Skadarskom jezeru i posjetu živopisnim ostrvima ali i kao prijatno izletište sa svojim autenti- čnim restoranima u kojima se služe tradicionalni specijaliteti koji će zado- voljiti i najizbirljivije ljubitelja dobre hrane i „kapljice“.