LOADING...

Trebinje - Bosna i Hercegovina

 

Neodoljivi šarm ispod Leotara

Za Trebinje se kaže da je grad su-nca i platana, veličanstvene, neta-knute prirode i gostoljubivih ljudi. To je grad koji je okovan bijelim kame-nom i obasjan mediteranskim su-ncem te je kao takav jedna od po-slednjih oaza Starog kontinenta u koju se još može pobjeći od užur-banog tempa civilizacije i predahnuti uz opojne mirise prirode. Trebinje je po predanju dobilo ime  po grčkoj reči elefterija što znači sloboda. Slobo-dnom se osjeća i smaragdna rijeka Trebišnjica za koju se vjerovalo da je najveća ponornica na svijetu  sve dok u Africi  nije pronađena veća. Nara-vno, nije Trebišnjica jedino čime se grad ponosi. To je i nevjerovatno bistro nebo neobičnog plavetnila i čist vazduh u kome se mješaju morska i pla-ninska strujanja. Zahvaljujući činjenici da je Trebinje dugo živjelo od vo-jske, trgovine i zanata te nije imalo potrebe za većim razvojem industrije ostalo je do danas čisto i nezagađeno.

U pejzažu Trebinja posebno domi-nira orijentalni luk "Arslanagića mo-sta” koji je na rijeci Trebišnjici podi-gao Mehmed Paša Sokolović a koji se prvobitno nalazio desetak kilo-metara uzvodno. Međutim, kada je 60-ih godina prošlog vijeka odluče-no da se gradi hidroenergetski si-stem  Trebišnjica je trebala biti pre-građena branama na dva mjesta Gorici i Grančarevu gdje se nalazio most što je značilo da će most biti potopljen jer su izgradnjom brane “Grančarevo” potopljeni korito Trebi- šnjice i sva sela uz njenu obalu sve do Bileće. Stanovnici Trebinja i okoline nisu mnogo marili za sudbinu mosta, ali se na sreću UNESCO zaintere-sovao, pa je most prenesen kamen po kamen na novu lokaciju, podno brda Crkvine, na čijem vrhu se danas nalazi "Hercegovačka Gračanica".

“Hercegovačka Gračanica” je srpski manastir čija manastirska crkva predstavlja vjernu kopiju crkve ma-nastira Gračanica sa Kosova, zadu- žine kralja Milutina (1282—1321). Sagrađena je 2000. godine  od stra-ne ktitora Branka Tupanjca, trebi-njca koji živi i radi u SAD  a radi izvr- šenja testamenta  trebinjskog pje-snika Jovana Dučića da se njegovi posmrtni ostaci prenesu iz Sjedinjenih Američkih Država i sahrane u kripti manastirske crkve. Motivi koji ukrašavaju njen pod preuzeti su iz tzv. “Pri-zrenskog patosa”  koji je krasio pod zadužbine Dušana Silnog (kralj od 1331-1346, car od 1346-1355), Svetih Arhangela kod Prizrena. Spomen kompleks čine crkva Presvete Bogorodice sa zvonikom, vladičanski dvor, biblioteka, amfiteatar, galerija, salon za bankete, česma i letnja bašta. Hram se može videti sa svake tačke u Trebinju i on je najlepša sakralna građevina u cijeloj Istočnoj Hercegovini.

Posebnost Trebinja je svakako i Stari grad koji se nalazi na desnoj obali Trebišnjice. Nekad moćno i teško osvojivo utvrđenje, danas je svojevrsan grad lijepih kafića, resto-rančića, galerija i njegovanih bašta. U neposrednoj blizini se nalazi i Du- čićeva ulica koja se smatra najljepšom ulicom u Trebinu. Teško je nabrojiti šta je Dučić učinio za za-vičaj a jedna od najvidljivijih stvari je svakako park u centru koji je nastao po njegovoj želji.  Na ulazu u park susrećemo se sa velikom skulpturom od bronze Jovana Dučića sa fontanom i malim jezercetom ispred, kao da Vas dočekuje i želi dobrodošlicu u njegove krajeve iz mladosti.  Preko puta nje-ga gleda Vas skulptura Njegoševa. Mrko Vas posmatraju i dvije lavlje kamene figure sa kamenih postolja... U parku ispod visokih krošnji drveća žubori stara fontana sa kipom dječaka, koji Vas vraća u neka stara, minula vremena. Na park se naslanja bašta pod platanima koji su ovdje stigli za-jedno sa Austrijancima. Ima ih tačno 16 koji više od jednog vijeka pod sta-rim razgranatim krošnjama i po najvećim žegama pružaju dubok ugodan hlad u čijoj sjenci se nalazi i mali istoimeni hotel “Platani” koji je ovjeko-večen u mnogim knjigama, putopisima, filmovima i serijama.

Nepunih pet kilometara od Trebinja nalazi se prelijepi manastir Tvrdoš sa crkvom posvijećenom Uspenju presvete Bogorodice koji je danas sjedište Hercegovačko-zahumske eparhije. Podignut je oko 1509. go-dine na temeljima crkvice koja dati-ra iz IV vijeka posle Hrista a 1517. godine ga je islikao dubrovački živopisac Vice Lovrov. Vrijeme i ljudi ga nijesu mazili pa je morao biti zaštićen tvrdim i jakim bedemima odakle mu je dato i odgovarajuće ime. Poznat je i kao mjesto na kojem je podvižavao sveti Vasilije Ostroški koji je kao arhijerej živeo u manastiru. Kada su Turci razorili Tvrdoš, Vasilije se preselio u manastir Ostrog gde je nastavio svoj strogi podvižnički život, uz mnogo tople molitve i brige za svo-je vernike. Tvrdoš je takođe poznat i po nadaleko čuvenoj manastirskoj vi-nariji koja nudi ovu okrepljujuću tekućinu s neponovljivim mirisom juga i zasada plodnog Popovog polja

Doživite ambijent junaka iz romana Mirjam “Ranjeni orao” koji je u režiji Zdravka Šotre prikazivan kao serija i film. Prodjite i Vi putevima kojima je prošla Anđelka, zavirite u njeno dvorište u trebinjskom Starom gradu, pro- šetajte se pored bistre Trebišnjice ili samo dotaknite hercegovački kamen.